جهت تماس با مجموعه طرح تایم یا پشتیبانی محصول خریداری شده میتوانید از شماره تلفن یا ایمیل نوشته شده در بالای سایت یا از فرم زیر استفاده کنید