بدینوسیله اعلام می شود محتواها و مطالب سایت طرح تایم با هدف سهولت در انتخاب طرح های مناسب جهت استفاده طراحان و علاقه مندان به طراحی و گرافیک منتشر شده و طرح تایم مسئولیت هرگونه استفاده نادرست از محتوا و مطالب سایت را سلب می نمایند.